Põssa Polli seab lauseid 3

Kombineeritav mänguga “Põssa Polli seab lauseid 2”

Käesolev lausemäng jätkab kahe varem ilmunud analoogi  “Põssa Polli seab lauseid” ja “Põssa Polli seab lauseid 2” põhimõtet, aidates mudilastel lõbusalt ja loovalt omandada uusi eestikeelseid sõnu ning harjutada lausete moodustamist.  
     Kolmas mäng keskendub peamiselt vastandsõnade (ühtlasi omadussõnade) tutvustamisele. Neid seatakse mängus kokku sobivate nimisõnadega, luues niiviisi lihtsaid sõnapaare nagu: kerge sulg – raske hantel; noor kukk – vana kana jne.
Vastandsõnapaare on komplektis 20, kokku 40 sõna.
Igale vastandsõnale on mängus üks nimisõna, kuid sõnu võib ka vahetada, luues niiviisi uusi tähendusi või lõbusaid kombinatsioone. (mõningad eesti keele vastandsõnad esinevad juba “Põssa Polli seab lauseid 2”-s, mida saab kombineerida käesoleva mänguga).
Lapsed võiksid mängu kestel ka ise sobivaid nimisõnu välja pakkuda (näit: peenike harjavars, must korstnapühkija, paks jõehobu jne).
     Igal vastandsõnapaaril on teistest erinev klotsimuster või -värv, et hõlbustada lapsel mängima asudes paariliste leidmist.
     Pakendis on kaasas kahe ruuduga aluskaardid, mis on mugavaks abivahendiks sõnaklotside ladumisel.

    Kolmandat mängu saab kasutada iseseisvalt, kuid on nii sisult kui vormilt (mõlema mängu klotsid ja aluskaardid on samas formaadis) lõimitav “Põssa Polli seab lauseid 2”-ga.   
Mäng sobib eelkõige individuaalseks tööks.

Hind:12 €