Põssa Polli õpib sõnu 2

 
Mäng jätkab “Põssa Polli õpib sõnu” põhimõtet, aidates koolieelikutel hõlpsalt omandada eestikeelseid nimisõnu läbi keelelis-pildilise võrdluse, toetades ka oskust süstematiseerida ja loogiliselt mõelda
 
Karbis on kümme eri värvi piklikku teemakaarti, igal kaardil on kirjas üks ühisnimetaja: puuviljad, juurviljad, kalad, lilled, köögiriistad, majaosad, aia-, kooli-, spordi- ja matkatarbed.
 
Iga suure teemakaardi juurde kuulub üks väiksem sama värvi kaart, millel on kirjas viis nimisõna, mis kuuluvad antud ühisnimetajaga kokku (näiteks suure sõnakaardi KALAD juurde kuulub kaardike nimetustega: angerjas, haug, kilu, lest, säga). Keelelist osa toetab pildimaterjal, kus igale nimisõnale vastab samasisuline pildike (pilte on karbis kokku 50). Iga pildi kõrval on kirjas ka täht, millega pildil kujutatu algab.
 
Mängu juhend: lauale puistatud sõnakaardid-värvipildid tuleb süstematiseerida ning omavahel õigesti kokku seada nii, et tekiks 10 komplekti.

Põssa Polli õpib sõnu on töötatud välja nii, et seda saaks mängida mitmel erineval moel, pidades silmas raskusastme varieerimise võimalust näiteks erinevas vanuses laste puhul.
Hind:13 €